Medicinsk funktionsträning

Denna träningsform inriktar sig på att åerställa fysikalisk funktionsförmåga efter skada.
All träning utgår från ett behov.Är det ett medicinskt behov så arbetar man efter detta.Som sjukgymnast har man gjort upp ett status för sin patient samt en behandlingsplan.Där det visar sig att ett medicinskt träningsbehov finns så utverkas en i grunden ett sådant.Under många år har den medicinska funktionsträningen styrts utifrån speciella apparater(gm sk MTT).Efter många års arbete med just medicinsk funktionsträning verkar detta vara helt omodernt idag.Utgår Du ifrån att patienten ska kunna vara så självständig som möjligt bör apparatur tänket ändras.Utgå ifrån kroppen och tillsätt vad som finns i dess naturliga närhet.Tänk om patienten tränar i special maskiner som sedan inte finns där patienten fortsättningstränar.Eftersom de flesta av våra patienter behöver träna det som han/hon gjorde hos sjukgymnasten till stor del resten av sitt liv så bör apparatur tänket moderniseras.Individ ansvaret stärks i och med att denna kan snabbare komma ifrån specialmaskin beroendet.
Många av Baltic Rehabs patienter är aktiva på något av Malmös drygt 100 gym.
Våra patienter får därmed anpassade träningsprogram för att kunna träna där de trivs bäst.
Vid behov eller vid utveckling av träningsprogressionen kan man sedan boka in en återbesöks tid hos oss för justering av träningsprogrammet.I de flesta fall klarar man uppgraderingen av programmen via internet om inget återbesök rekommenderas.Detta sparar både tid för patienten samt pengar åt sjukvården.