Ergonom/leg sjukgymnast
 Akupunktör 

 Bengt Sandberg

Konsultuppdrag / föreläsningar
För mer info, vänligen mejla på:

sandbergbengthenrik@gmail.com 

0708-813391


Sjukgymnast assistent
Lena Sandberg

Kliniken har av Region Skåne bedömts ha utökad kompetens för behandling av skador och sjukdomar i rörelseorganen


Baltic Rehab arbetar med kvalitets- och ledningssystem för fysioterapeutisk verksamhet (enligt socialstyrelsens riktlinjer)

Baltic Rehab AB Derbyvägen 6 E1 Malmö
Kliniken är permanent stängd


Baltic Rehabs träningsprogram

Programmen kan laddas ner till mobilen för att få övningarna i filmformat för bättre egeninstruktion