Ergonom/leg sjukgymnast
 Akupunktör

 Bengt Sandberg

0708-813391


Sjukgymnast assistent
Lena SandbergKliniken har av Region Skåne bedömts ha utökad kompetens för behandling av skador och sjukdomar i rörelseorganen


Baltic Rehab arbetar med kvalitets- och ledningssystem för fysioterapeutisk verksamhet (enligt socialstyrelsens riktlinjer)

Baltic Rehab AB Derbyvägen 6 E1 Malmö
Kliniken stänger permanent den 16 maj


Bengt Sandbergs ersättningsetablering ligger ute till försäljning via Region Skåne

Baltic Rehabs träningsprogram

Programmen kan laddas ner till mobilen för att få övningarna i filmformat för bättre egeninstruktion