ex.kompetens&tekniker på Baltic Rehab:

Ortopedisk Medicin: MDT(mekanisk diagnostik terapi/McKenzie), OMT(ortopedisk manuell terapi), MET(muskel energi teknik), LFM(low force manipulation),OMI(ortopedisk medicin international),MTT(medicinsk träningsterapi),PNFproprioceptorisk neuromuskulär facilitering),CTM-connective tissiue mobilization)

Arbetsterapi (ergoterapi), RehabiliteringsvetenskapErgonomi (funktionell), Gym- och Kraftsportsskador 

Akupunktur:
Intramuskulärakupunktur,Auriculo/Öronakupunktur,Periostalakupunktur, Elakupunktur,Moxaakupunktur

TNS,Interferens,Ultraljud(terapeutiskt),IRvärme,Vibration
                               
Kinesiotaping

*DeQiSu  
**Medicinsk fotvårdsbehandling

* unik tränings-o.behandlingsmetod framtagen av Baltic Rehab för att i stående kunna träna: andning-avspänning-rörelse&balansträning
**ingår ej i högkostnadsskyddet