Akupunktur

Alla nedanstående tekniker utföres på Baltic Rehab


Akupunkturens effekter förklaras med en lokal hämning av smärtsignaler i ryggmärgen; att inåtledande nervtrådar aktiveras varigenom omställningar i olika smärthämmande kontrollsystem inom nervsystemet åstadkoms. Kroppsegna smärtstillande ämnen (endorfiner) kan bildas eller frisättas och ha en smärtstillande effekt. Dessutom antas psykologiska mekanismer utlösa signalaktivitet i vissa nervbanor.

 

Vanligast akupunktur tekniken är sk intramuskulär akupunktur.

Nålen placeras ca 2 mm ned i huden i ca 45 graders vinkel

akupunktur

Periostal akupunktur 

Nålen stimulerar(gm hackning) periostet i ca 10 sek x 3 under en 20-25 minuters behandlings omgång.

Mycket effektivt vid ex.artros,     tennis- eller golfarmbåge,benhinneinflammation Vid nackartros där man kan palpera (känna) strukturen som är irriterad pga artrosen har denna behandlingsmetod en mycket god effekt,oftast.

El akupunktur 

Alla eller några nålar stimuleras med el på 9 volt

Detta höjer oftast behandlingseffekten.

Bör ej göras vid första akupunktur behandlingen

Auriculoterapi eller öronakupunktur
                                                                                         Är en form av alternativmedicinsk behandling som bygger på idén att kroppens olika organ och delar finns representerade med egna punkter på ytterörat, och att sjukdomar och besvär kan behandlas med akupunkturmetoder genom nålstick i örat.Liknande idéer, att en viss del av kroppen utgör ett mikrosystem av hela kroppen,finns inom zonterapin och iridologin. En variant till nålsticken är att små små långtidsnålar eller kulor appliceras på örat, varvid patienten vid upprepade tillfällen under viss tid, vanligtvis en vecka, ska trycka på dessa för att stimulera en relevant punkt.

Denna metod anser Vi vara den mest kraftfulla av alla akupunktur metoder.

Moxa akupunktur 

Alla eller några nålar värms upp med moxa ört (doftfri) som brinner i ca 5 min

Ökar behandlingseffekten samt är ett alternativ till el akupunkturen

Moxa kan också användas direkt mot huden

elakupunktur