FAS 2 - HÖFTPROTESOPERATION EFTER VECKA 6.pdf
FAS 1 - HÖFTPROSTESOPERATION VECKA 0-6.pdf

TOTAL HÖFTPLASTIK

30-talet
Glashätta över det skadade lårbenshuvudet
40-talet
Ocementerad Mooreprotes
50-talet
Cementerade Thomsonprotesen
60-talet
Det stora genombrottet gm Charnleyprotesen,totalplastik
Litet lårbenshuvud av metal och en stor plast cup över ledhålen på bäckenhålan

Idag opereras närmare 17000 per år i Sverige med den fullt utvecklade Charnleytekniken
Fler kvinnor än män opereras och genomsnittsåldern är 68 år
De flesta som opereras idag gör det med en cementerad protes som fästes i skelettet
Den ocementerade växer normalt in i skelettet själv efter en tid

De som är under 50 år har 90% kvar sin protes i snitt 10 år och 62% av dem i 20 år
Allt beror på yttre som inre belastning